Nissan 200SX S14

Wybierz rodzaj konta które Cię interesuje.
Konto firmowe pozwala na umieszczanie ofert wynajmu w opisie dodawanych pojazdów.

REGULAMIN STRONY

Regulamin naszej strony został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://adrenalineshot.pl, oraz możliwości korzystania z udostępnionych usług, a także prawa i obowiązki Użytkownika. Jednocześnie zawarliśmy w nim nasze wobec Użytkowników zobowiązania oraz ciążace na nas obowiązki jako administratorów serwisu.

Warunkiem podstawowym korzystania ze wszystkich usług i możliwości serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, a w razie jego zmiany potwierdzenie ponowna akceptacja dotycząca wprowadzonych zmian, w przeciwnym razie zgodnie zprawem następuje wypowiedzenie umowy o korzystanie z Serwisu.

Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do potwierdzenia że wszystkie dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania ze strony , są prawdziwe oraz dane umieszczone w ramach konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich. Dodatkowo Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych j.w. w celu prawidłowego świadczenia usług na stronie i dla celów operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem strony.

Użytkownik korzysta z wszyskich informacji dostępnych na własne ryzyko i odpowiedzialność

Właścicielem serwisu jest firma D.K. – NET z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Huta Mińska ul. Szkolna 15.

Wszystkie informacje które zbieramy i przechowujemy podlegają prawu w zakresie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, zbiór tych danych jest własnością i pod zarządem firmy j.w.

Wszystkie informacje i dane, włącznie z Waszym wizerunkiem, które zamieszczacie na stronie są waszą własnością i możecie kontrolować to co się z nimi dzieje. Jednocześnie przez cały czas istnienia Waszego konta na portalu adrenalineshot.pl, dajecie nam następujące prawa do ich wykorzystania:

– dla danych które podlegają ochronie praw autorskich dajecie nam prawo licencji do ich bezpłatnego, niewyłącznego, przenaszalnego na inne podmioty, dającego prawo do sublicencji, utrwalania w pammięci i na nośnikach, zmieniania, usuwania i uzupełniania, wykorzystania publicznego, zwielokratniania i rozpowszechniania oraz ogólnego wykorzystania, licencja ta wygasa gdy likwidujecie konto ale nie dotyczy już wykorzystanego materiału.

– dla danych które udostępnicie nie tylko dla zarejestrowanych użytkowników strony dajecie dalsze nieograniczone prawo do dalszego ich wykorzystania dla wszystkich mających techniczne do tego możliwości, t.j. dla wszystkich użytkowników internetu.

Robimy co tylko się da abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z naszej strony ale bez Waszego wsparcia i zrozumienia sami nie damy rady, więc:

– nie będziecie rozsyłać niezamówionej korespondencji reklamowej lub spamu

– nie będziecie zbierać wrażliwych informacji o innych użytkownikach portalu bez ich wyraźnej zgody

– nie będziecie namawiać innych do brania udziału w "piramidach" ani innych sprytnych tworach służacych do wyłudzania pieniędzy.

– nie będziecie rozsyłać wirusów, trojanów, maili z phishingiem itp. niebezpiecznego kodu

– nie będziecie zastraszać, nagabywać ani grozić innym użytkownikom

– nie będziecie wyłudzać dostepu do nie swojego konta ani podobnych informacji dalej przekazywać osobom trzecim

– nie będziecie zamieszczać żadnych informacji słownych, graficznych lub filmowych które naruszałyby Polskie prawo

– nie będziecie próbować zniszczyć lub uniemożliwiać pracy naszych serwerów – cóż robicie to przeciw sobie

Każde naruszenie powyższych postanowień będzie skutkowało karami ze strony moderatorów i administartorów strony: ostrzeżenie, usunięcie danych naruszających postanowienia, zawiesznie konta, usunięcie konta i osoby z grona użytkowników. Poza tym naruszenie Polskiego prawa będzie zgłoszone odpowiednim organom.

Firma prowadząca stronę nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub zakłócone działanie serwisu wywołane siłą wyższą, awarią systemu lub zewnetrzną wrogą ingerencją.

Podobnie dotyczy to ewentualnymi zmianami technicznymi w serwisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszające prawo działania Użytkowników, którzy muszą się liczyć z odpowiedzialnością cywilną i karną za swoje czyny. W szczególności dotyczy to naruszenia praw cywilnych osób trzecich, podania nieprawdziwych danych osobowych, ujawnienia informacji poufnej, niejawnej lub chronionej prawem, naruszenia praw autorskich i pokrewnych a wszelkie roszczenia osób trzecich będą kierowane do odpowiedniego Użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika straty spowodowane jego własnymi błędami, t.j. za dopuszczenie do zawirusowania swojego komputera lub udostępnienia osobom nieuprawnionym swoich Haseł i Loginów

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie w kazdym czasie w zależności od zmian na stronie i aktualnych potrzeb serwisu, jednocześnie zobowiązujemy się do każdorazowego poinformowania o tym Użytkowników, z jednoczesną możliwością zaakceptowania, lub nie, zmian w Regulaminie przez każdego Uzytkownika z osobna.

Wszelkie ewntualne spory zwiazane z wykonywaniem niniejszego regulaminy rozstrzygaja włsciwe sądy powszechne na podstawie prawa polskiego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maja zastoswanie w szczegolnosci przepisy prawa: przepisu ustawy prawo autorskie oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych .

Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Klikając odnośnik akceptuje na dole formularza zgadzasz się na te warunki.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dane i informacje zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które uznajemy za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą Spółki, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie. D.K.-NET zaleca pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki.

Ochrona prywatności

Przesyłając poprzez strony Serwisu pytania lub komentarze czy też zamawiając subskrypcję dokumentów i informacji dotyczących Firmy, użytkownicy mogą udostępniać Firmie dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, DK-NET – używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

D.K-NET nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

Be the first to comment on "Nissan 200SX S14"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*